De Rijksoverheid moet structureel gaan bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de campussen en science parks. Deze fysieke innovatie ecosystemen fungeren als facilitator en accelerator van regionale en (inter-)nationale samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven. Campussen en science parks zijn onmisbaar voor een succesvol innovatiebeleid. Dat schrijven de bestuurders van de tien grootste nationale campussen in het Manifest Toplocaties. “We zijn essentieel voor de innovatie in Nederland, maar deze belangrijke fysieke component valt in het huidige Rijksbeleid tussen wal en schip”, aldus Bert Kip, voorzitter van het Nationale Campussen Overleg. In het Manifest pleiten de tien campussen voor gezamenlijke overheidsfacilitering op 5 gebieden: shared facilities, bereikbaarheid, business development, acquisitie en basisfinanciering voor campus- en science park organisaties.

Tijdens het webinar Topcampussen op 1 juli jl. is in een video het manifest gepresenteerd door de tien grootste campussen en science parks van Nederland. Tijdens het webinar ondersteunden onder meer Hans de Boer van VNO/NCW en Pieter Duisenberg van de VSNU de inhoud van het manifest. Door de 10 top campussen en science parks werd ook een vernieuwde brochure gepresenteerd waarin zij zich internationaal gezamenlijk presenteren.

Jan Henk van der Velden, Directeur - bestuurder Stichting Utrecht Science Park:  “Heel mooi hoe onze nauwe samenwerking er toe leidt dat deze tien toplocaties elkaar zowel nationaal als internationaal versterken.”

Bron: www.topcampussen.nl