Een inspirerend voorbeeld is het Utrechtse Werkspoorkwartier, een icoon voor circulaire herontwikkeling. Gebouweigenaren, kennisinstellingen en bedrijven werken samen aan een duurzame vestigingsplaats voor maakbedrijven en creatieve start-ups. Hier komen onderzoek, onderwijs en circulair ondernemerschap prachtig samen.