Samenwerking voor verbeterde behandeling van kiemceltumoren
19 mei 2022

Samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het UMC Utrecht heeft geleid tot de oprichting en erkenning van het Expertisecentrum voor kiemceltumoren bij jonge mannen. Prof. dr. Leendert Looijenga: ‘Via dit centrum geven we een grote impuls aan laboratorium- en klinisch onderzoek naar verbeterde persoonlijke behandelingen en het tegengaan van bijeffecten op latere leeftijd. Daarnaast komen we eerder in beeld voor internationale deelname aan onderzoeken naar deze tumoren.’

Statistische paradox verhult positieve relatie tussen biodiversiteit en koolstofopslag
18 mei 2022

Natuurbeschermers zijn er al lang naar op zoek: een positief verband tussen biodiversiteit en CO2-opslag in tropische bossen. Als je namelijk een bos kunt beschermen dat veel CO2 opgeslagen heeft en ook veel verschillende plantsoorten herbergt, sla je twee vliegen in één klap. Hoewel wetenschappers vermoedden dat het verband bestond, leek dit ongrijpbaar.

Mijlpaal voor Biobank Prinses Máxima Centrum
13 mei 2022

In het Prinses Máxima Centrum staat de integratie van zorg en research centraal. Een belangrijk onderdeel van deze integratie is de Biobank: hierin wordt patiëntmateriaal opgeslagen, zoals bloed of stukjes van de tumor. Dankzij dit materiaal kan er onderzoek gedaan worden om de behandelingen te verbeteren en de overlevingskansen van kinderen te verhogen. Op 13 mei hebben we van de 2500e patiënt toestemming gekregen voor het opslaan van materiaal en gegevens in de Biobank. Een belangrijke mijlpaal.

Professor Jan Lagendijk (UMC Utrecht) ontvangt award voor ‘revolutie in de radiotherapie’
11 mei 2022

Professor Jan Lagendijk heeft de Klaas Breur Award 2022 van de ESTRO gewonnen. Dit bijzondere eerbetoon van de Europese beroepsorganisatie voor Radiotherapie en Oncologie is toegekend vanwege de rol die Lagendijk had in de ontwikkeling van de MR-Linac.

Prinses Máxima Centrum: Meer onderzoek nodig naar hypothalaam syndroom
11 mei 2022

Een goedaardige tumor in het hormooncentrum in de hersenen – craniofaryngeoom – kan leiden tot het zogenaamde hypothalaam syndroom. Deze aandoening verstoort de hormoonhuishouding en heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Dr. Hanneke van Santen heeft een multidisciplinair team opgezet met collega’s uit het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het Wilhelmina Kinderziekenhuis om kinderen met een hypothalaam syndroom te begeleiden. Van Santen: ‘We bouwen als team expertise op met betrekking tot deze zeldzame, nog niet te genezen aandoening.’

Single cell RNA sequencing legt nieuwe mechanismen van hartziekte bloot
10 mei 2022

Hypertrofische cardiomyopathie is een hartziekte die leidt tot een gestreste en gezwollen hartspier. Doordat we een beperkt begrip hebben van de onderliggende mechanismen is er op dit moment geen effectieve behandeling beschikbaar voor hypertrofische cardiomyopathie.

Onderzoekers herstellen schelpdierriffen met 3D-geprinte kunstriffen
2 mei 2022

Komende maand start het project “Bouwen met Biobouwers” met als doel het herstel van mossel- en oesterriffen in de Waddenzee. Het innovatieve onderzoeksproject van het NIOZ en Universiteit Utrecht gaat artificiële rifstructuren van biologisch afbreekbaar materiaal 3D-printen.