• darkblurbg

In het kort

De regio Utrecht is al drie keer benoemd tot de meest competitieve regio van Europa. Dankzij een centrale ligging in het land, het hoge opleidingsniveau van de inwoners en een hoge kwaliteit van leven is de regio zeer aantrekkelijk voor het (internationale) bedrijfsleven. Het Utrecht Science Park is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven die onderzoek doen op het gebied van Life Sciences & Health en Duurzaamheid. Daarnaast is het een ideale plek om een kennisintensieve startup te vestigen.

Start een eigen bedrijf

Op het Utrecht Science Park worden verschillende vormen van ondersteuning voor startende ondernemers geboden. Deze ondersteuning kan bestaan uit trainingen, workshops en coaching, tot het bieden van huisvesting, netwerk en toegang tot faciliteiten en investeerders.

Meer informatie

Vestigen op het Utrecht Science Park

Utrecht Science Park richt zich op het versterken van kennisoverdracht naar de samenleving. Wij nodigen onderzoeksbedrijven uit die samen willen werken met onderzoeksinstituten op het gebied van Life Sciences & Health en Duurzaamheid om zich te vestigen op het Utrecht Science Park. 

Meer informatie

Ondersteuning

Tal van factoren spelen een rol bij het maken van een keuze voor de vestigingslocatie. Niet alleen de aanwezigheid van kenniswerkers en onderzoeksfaciliteiten, ook de leefbaarheid, het voorzieningenniveau, de bereikbaarheid en de toegang tot kapitaal spelen een belangrijke rol. Utrecht Science Park richt zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat en helpt bedrijven met het vinden van de juiste organisaties die nodig zijn voor het vestigen.

Meer informatie

Investeren

Het Utrecht Science Park biedt interessante investeringsmogelijkheden, variërend van vastgoedontwikkeling tot het beschikbaar stellen van risicokapitaal aan startende en snelgroeiende bedrijven.

Meer informatie