De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit die fundamenteel en toegepast onderzoek verricht binnen een breed scala aan wetenschapsgebieden. Opgericht in 1636 staat ze naast haar vooruitstrevende onderzoek bekend om haar kwalitatieve en innovatieve onderwijs.

De kracht van onderzoek aan de Universiteit Utrecht is de combinatie van verschillende disciplines en de integrale aanpak van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Met de gekozen onderzoeksthema’s Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability, draagt de universiteit bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Onderwijs aan de Universiteit Utrecht is innovatief, toekomstbestendig en van hoge kwaliteit. De Universiteit Utrecht loopt al jaren voorop in onderwijsvernieuwing en ontwikkelt uitdagende programma’s voor groepen extra getalenteerde en gemotiveerde studenten, om aan de internationale roep om kwaliteit en talent tegemoet te komen. Illustratief zijn Utrechtse onderwijsinitiatieven als het University College Utrecht en het Utrecht Law College. Constant werken aan beter onderwijs, met bevlogen docenten en ambitieuze studenten.

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen bieden van kwalitatief hoogwaardig onderzoek en onderwijs. De Universiteit Utrecht werkt daarom nauw samen met het bedrijfsleven aan onderzoek dat voor de gehele samenleving van belang is. Gelegen op het Utrecht Science Park, verkeert de Universiteit Utrecht in de bevoorrechte positie gemakkelijk de samenwerking op te kunnen zoeken met andere kennisinstellingen als o.a. het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Hogeschool Utrecht, het Hubrecht Instituut en Danone. Het Utrecht Science Park is daarmee een plek waar kennisinstellingen elkaar versterken op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Internationaal werkt de Universiteit Utrecht samen met universiteiten van over heel de wereld. Dit gebeurt in de vorm van gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, het uitwisselen van onderzoekers, docenten en studenten, fellowship programmes, leerstoelen en gezamenlijke publicaties.

Naast facultaire samenwerking heeft de Universiteit Utrecht ook een aantal universiteitsbrede samenwerkingsverbanden met een gelimiteerd aantal internationale research universiteiten op het gebied van de strategische thema’s.

Contactgegevens

Bezoekadres
Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht

Postadres
Postbus 80125
3508 TC Utrecht

www.uu.nl